Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
El Cocinero kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van El Cocinero en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of bestelformulier op de website aan El Cocinero verstrekt. El Cocinero kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom El Cocinero gegevens nodig heeft
El Cocinero verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien wij u telefonisch niet kunnen bereiken. Daarnaast kan El Cocinero uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van catering, het detacheren van personen of het doen van een betaling. 

Hoe lang El Cocinero gegevens bewaart
El Cocinero bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen . We bewaren uw gegevens  niet langer dan een jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. We bewaren uw gegevens langer dan een jaar indien u een bestelling bij ons plaatst  voor eventuele herhaalbestellingen. 

Delen met anderen
El Cocinero verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van El Cocinero worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens gebruiken we voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. El Cocinero gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
El Cocinero maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres zonder de laatste vier cijfers), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan El Cocinero te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. El Cocinero heeft hier geen invloed op. El Cocinero heeft Google geen toestemming gegeven om via El Cocinero verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@el-cocinero.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Beveiligen
El Cocinero neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van El Cocinero maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door El Cocinero verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met El Cocinero op via info@el-cocinero.nl.

El Cocinero is als volgt te bereiken:
Postadres: Goudenregenstraat 21, 7552AM, Hengelo
Vestigingsadres: Hennepstraat 4, 7552 DN Hengelo
Inschrijvingsnummer Kamer van koophandel: 08186636
Telefoon: 06 5029 1898
E-mailadres: info@el-cocinero.nl